เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา – กิ่งแก้ว

ลักษณะงาน

• ดูแลงานด้านเอกสารในส่วนของสาขา และส่วนสำนักงานใหญ่

• บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัทฯ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รองรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

• โทรติดต่อลูกค้า แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อประกันรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติ

  • เพศชาย, หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี (เพศ ช ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Ms Office) ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน

    สาขาสมุทรปราการ

ติดต่อ HR

คุณสุพิชญา