เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

ลักษณะงาน

 • บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่างวด
 • คำนวณดอกเบี้ย และค่าติดตามในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • ติดตามการชำระหลังการแจ้งค่างวด
 • โทรศัพท์ติดตาม และเร่งรัดหนี้สินกับลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี

สถานที่ทำงาน

  สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง)

ติดต่อ HR

แผนกสรรหาว่าจ้าง คุณณัฐวรรธน์