ตำแหน่งงาน

แผนก
สถานที่
Phone Collection Management - AVP
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

IT Planning & Improvement
IT Planning & Improvement

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

Data Warehouse
Budget Planning & Management Department

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)