ตำแหน่งงาน

แผนก
สถานที่
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง)

IT Project Management Officer
DX Department

Head Office (U Chu Liang Building)

Data Analysis
Risk Management

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

Credit Risk Policy
Risk Management

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา – กิ่งแก้ว
Loan Operation Processing Department

สาขาสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
Field Collection

กรุงเทพ /ต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์
Hire Purchase

สาขา/ต่างจังหวัด

Phone Collection Management - AVP
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

MIS Sales & Marketing - Manager
Sales Strategy & Management Department

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)