หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)

ลักษณะงาน

• โทรศัพท์ติดตาม และเร่งรัดหนี้สินกับลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถจักรยานยนต์

• ติดตามการชำระหลังการแจ้งค่างวด

• คำนวณดอกเบี้ย และค่าติดตามในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

• บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่างวด

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถรับแรงกดดันได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

    สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

ติดต่อ HR

คุณสุธาทิพย์