เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม

ลักษณะงาน

- ติดตามหนี้ภาคสนามบัญชีทีมีวันค้าง ตั้งแต่ 30-60 วันและเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด

- ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด

- เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด

- ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • หากมีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ในเส้นทางของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  •  ใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน

    กรุงเทพ /ต่างจังหวัด

ติดต่อ HR

คุณสุพิชญา