เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

ลักษณะงาน

รายละเอียด

• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร

• ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 

• สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

• ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ

• ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง, อายุระหว่าง 22 - 35 ปี 
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ม.6, ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
  • มีรถจักยานยนต์ สามารถนำมาใช้ในงานได้
  • มีประสบการณ์ในด้านนายหน้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์โดยตรง


สถานที่ทำงาน

    สาขา/ต่างจังหวัด

ติดต่อ HR

คุณสุพิชญา