summit-hideKoji-Shika

สารจากประธาน

นายโคจิ ชิกะ

ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ของอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยภายใต้แนวทาง "การปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ" สนับสนุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น